UWAGA - przeglądarka ma wyłączoną obsługą JAVASCRIPT

Do prawidłowego działania strony, niezbędna jest włączona obsługa JAVASCRIPT w przeglądarce.

Przygotowanie modeli do gry

W przeciwieństwie do wielu istniejących na rynku gier modele do gry Ogniem i Mieczem nie wstępują na polu bitwy pojedynczo ale w na podstawkach liczących zwykle 3 modele. Od tej zasady przewidujemy jednak sporo wyjątków. Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące sposobu przygotowania podstawek z modelami do gry.

W poniższym opisie odnosimy się do standardowych metalowych podstawek będących częścią każdego zestawu modeli do Ogniem i Mieczem. Front podstawek to bok o długości 4 cm (wyjątkowo dla niektórych podstawek frontem jest inny bok).

Podstawki piechoty


Podstawki piechoty w OiM mają wymiary 2 cm x 4 cm. Należy na nich zamontować 3 modele piesze z tej samej formacji. W wypadku gdy w danej jednostce służą żołnierze o różnym uzbrojeniu i w zasadach podano ich osobne statystyki (np.: muszkieterzy i pikinierzy albo mołojcy strzelcy i mołojcy spiśnicy) na jednej podstawce winny znajdować się modele z jednolitym uzbrojeniem. Nie można zatem mieszać na jednej podstawce modeli żołnierzy należących do różnych formacji np.: nie można przygotować podstawki zawierającej 1 pikiniera i 2 muszkieterów.

 

Muszkieterzy szwedzcy

Podstawki dowódców formacji pieszych

Podstawki dowódców formacji pieszych w OiM mają wymiary 2 cm x 4 cm. Należy na nich zamontować 3 modele piesze. Zwykle jest to oficer, sztandarowy oraz muzyk. Gdy w danym zestawie modeli nie ma muzyka w jego miejsce należy zamieścić model jednego zwykłego żołnierza.

 

Dowództwo piechoty kozackiej

 

Podstawki kawalerii

Podstawki kawalerii w OiM mają wymiary 3 cm x 4 cm. Należy na nich zamontować 3 modele konne z tej samej formacji. W wypadku gdy w danej jednostce służą żołnierze o różnym uzbrojeniu i w zasadach podano ich osobne statystyki (np.: dragoni z pikami oraz dragoni z bronią palną) na jednej podstawce winny znajdować się modele z jednolitym uzbrojeniem.

 

Pancerni Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Podstawki dowódców kawalerii


Podstawki dowódców kawalerii w OiM mają wymiary 3 cm x 4 cm. Należy na nich zamontować 3 modele konne. Zwykle jest to oficer, sztandarowy oraz muzyk. Gdy w danym zestawie modeli nie ma muzyka w jego miejsce należy zamieścić model jednego zwykłego żołnierza.

 

Dowództwo pancernych Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Dowódcy Niższego Szczebla


Kategoria Dowódcy Niższego Szczebla obejmuje:

Pułkowników ? oficerów dowodzących pułkami lub innymi analogicznej wielkości oddziałami (regimentami, prikazami, sendżakmi etc.).

Kapitanów ? oficerów dowodzących częściami pułków lub analogicznych jednostek.

Podstawki dowódców niższego szczebla w OiM mają wymiary 3 cm x 4 cm. Należy na nich zamontować 3 modele: oficera, sztandarowego oraz muzyka. Modele są konne lub piesze w zależności od typu regimentu jakim dowodzą.

 

Kapitan szwedzkiej piechoty krajowej

Dowódcy Wyższego Szczebla


Kategoria Dowódcy Wyższego Szczebla obejmuje: hetmanów, generałów, marszałków, wezyrów etc. poza Monarchami.

Podstawki Dowódców Wyższego szczebla w OiM mają wymiary 4 cm x 4 cm. Należy na nich zamontować 4 modele: oficera, sztandarowego oraz muzyka konno + jedne model pieszy (zazwyczaj muzyk).

Hetman Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze świtą

Generał Królestwa Szwecji ze świtą

Monarchowie


Modele monarchów jacy rzeczywiście pojawiali się na polach bitew oraz tych którzy potencjalnie mogli się pojawić) będą miały specjalne podstawki. Za każdym razem instrukcja ich montażu oraz zdjęcia będą się znajdować w opakowaniach oraz na stronie internetowej.

ZDJĘCIA PO OPUBLIKOWANIU MODELI

Artyleria w pozycji bojowej


Artyleria regimentowa ? podstawka o wymiarach 4 cm x 4 cm z 2 modelami
Artyleria lekka ? podstawka o wymiarach 4 cm x 4 cm z 3 modelami
Artyleria średnia ? podstawka o wymiarach 4 cm x 4 cm z 4 modelami

UWAGA: nie należy przyklejać modelu działa do podstawki!


3f Działo Królestwa Szwecji

Artyleria w pozycji transportowej


Podstawka dla wszystkich rodzajów artylerii w transporcie ma wymiary 3 cm x 8 cm. Front podstawki to bok 3 cm. Do podstawki przymocowujemy modele koni, lawet dział oraz obsługi. Działa lekkie i regimentowe są ciągnięte przez 2 pary koni. Działa średnie ciągną 3 pary koni.

ZDJĘCIA PO OPUBLIKOWANIU MODELI

Artyleria ciężka i oblężnicza


Modele artylerii ciężkiej oraz oblężniczej będą miały specjalne bazy bojowe i transportowe. Za każdym razem instrukcja ich montażu oraz zdjęcia będą się znajdować w opakowaniach oraz na stronie internetowej.

ZDJĘCIA PO OPUBLIKOWANIU MODELI

Wozy taborowe


Jeden wóz taborowy należy zamontować na podstawce o wymiarach 3 cm x 8 cm. Front podstawki to bok o długości 3 cm.

 

Tabor kozacki

Podstawki specjalne


Podstawki specjalne: orkiestry, sztaby, przenośne umocnienia polowe, specjalne grupy modeli etc. jakie pojawiają się w grze mogą mieć specjalne wymogi dotyczące przygotowania podstawek. Za każdym razem instrukcja ich montażu oraz zdjęcia będą się znajdować w opakowaniach oraz na stronie internetowej.