UWAGA - przeglądarka ma wyłączoną obsługą JAVASCRIPT

Do prawidłowego działania strony, niezbędna jest włączona obsługa JAVASCRIPT w przeglądarce.

Ogólnie o Ogniem i Mieczem

 

 

 

Zasady gry
Zasady gry w plastyczny i realistyczny sposób umożliwiają odtworzenie zachowania na polu bitwy różnych formacji wojskowych - huraganowych szarż polskich skrzydlatych jeźdźców, ziejących ogniem czworoboków szwedzkiej piechoty, lotnych jak wiatr tatarskich czambułów czy nieustępliwych monolitów moskiewskich strzelców. System zasad gry odzwierciedla różnorodność istniejących w XVII wieku taktyk, szyków oraz sposobów prowadzania walki wykorzystywanych przez wszystkie zaangażowane w działania wojenne strony. Staraliśmy się uwzględnić różnice w wyszkoleniu, uzbrojeniu, opancerzeniu oraz morale poszczególnych rodzajów jednostek. Szczególnie silny nacisk położyliśmy na kwestię dowodzenia na polu bitwy i jego efektywności w poszczególnych armiach.
W zależności od doświadczenia graczy oraz ilości posiadanych modeli, a także czasu i miejsca do gry, starcia w Ogniem i Mieczem mogą być rozgrywane na 4 różnych poziomach. Wybór poziomu, na jakim rozgrywana będzie gra wpływa na to, które jednostki będą mogły wchodzić w skład ?armii? graczy, określi szacunkowy czas rozgrywki, oraz wskaże, jakie zasady specjalne mogą być w rozgrywce stosowane. Najniższy pozom gry ?Podjazd? to krótka najwyżej 60 minutowa rozgrywka. Najwyższy poziom ? ?Wyprawa Walna?   umożliwia odtwarzanie ogromnych, prawdziwie epickich bitew.
?Ogniem i Mieczem? zawiera unikalny system tworzenia scenariuszy pozwalający na realistyczne odtworzenie starć historycznych, jak również zbilansowane zasady do rozgrywania scenariuszy hipotetycznych.
Przy tworzeniu zasad korzystaliśmy z bogatego katalogu źródeł historycznych, konsultacji historyków, własnych badań oraz empirycznych doświadczeń związanych z posługiwaniem się bronią i uzbrojeniem z okresu XVII wieku.

Modele do gry
Z punktu widzenia modelarskiego system z pewnością zapewni graczom ogromną różnorodność modeli do wszystkich formacji wchodzących w skład armii państw zaangażowanych w działania wojenne. Modele do gry są wykonane z metalu w skali 15 mm (modele od podstawki do poziomu oczu mają 15mm wysokości). Dołożyliśmy wszelkich starań, aby modele te możliwie wiernie przedstawiały historyczny wygląd oraz właściwości poszczególnych formacji. W tym celu, podobnie jak przy tworzeniu zasad, prowadziliśmy wszechstronne badania w oparciu o różnorodne źródła historyczne, przy wsparciu znawców tematyki XVII wiecznej wojskowości, z których konsultacji niejednokrotnie korzystaliśmy. 

Elementami gry są także makiety budynków, umocnień i innych części scenerii, wykonane w odpowiedniej skali. Modele budynków zostały zaprojektowane na podstawie szkiców z epoki oraz zachowanych późniejszych opisów.

Uzupełnieniem dla linii modeli do gry są zestawy sztandarów, wzorowane na zachowanych egzemplarzach muzealnych, szkicach z epoki, opisach źródłowych oraz innych źródłach historycznych.

Ostatnim z elementów systemu są, utrzymane w klimacie okresu historycznego gadżety - znaczniki i kości.

Skala gry
W trakcie tworzenia gry staraliśmy się pamiętać, że gry wojenne to przede wszystkim dobra zabawa dla inteligentnych ludzi. Dlatego też podane poniżej informacje o skali gry trzeba przyjmować jedynie w sposób przybliżony i orientacyjny. Naszym celem było zaprojektowanie historycznej gry, która oprócz walorów poznawczych, byłaby jednocześnie, a może nawet przede wszystkim, wspaniałą zabawą. Oznacza to, że priorytetem było uczynienie z ?Ogniem i Mieczem? gry łatwej do przyswojenia nawet dla osób, które z grami bitewnymi nie miały dotychczas styczności oraz po prostu ciekawej i dynamicznej. Biorąc powyższe pod uwagę, w sytuacjach, kiedy musieliśmy wybierać pomiędzy skrajnie historycznym realizmem, a ?grywalnością?, wybór padał przede wszystkim na rozwiązania łatwiejsze do zaaprobowania z punktu widzenia gracza niż historyka.

Skala czasu: Jedna tura odpowiada około 10-15 minutom w rzeczywistości.

Skala modeli i oddziałów: 1 model odpowiada około 15-18 żołnierzom w rzeczywistości. Oznacza to, że średniej wielkości chorągiew polskiej jazdy liczyć będzie 9 figurek zgrupowanych na 3 podstawkach (ok. 120 -150 żołnierzy w rzeczywistości).

W przypadku rozgrywania większych bitew należy przyjąć jednakże przelicznik 1 model = 50 ludzi, co pozwoli traktować jedna podstawkę z 3 modelami jako jedną chorągiew jazdy.
Skala terenu: 1 cm odpowiada ok. 10 krokom (ok. 7m) w rzeczywistości. Jest to oczywiście skala przyjęta dla zasięgów broni i ruchu jednostek i nie ma nic wspólnego ze skalą modeli.

Producentem wszystkich elementów do systemu Ogniem i Mieczem jest firma Wargamer.