UWAGA - przeglądarka ma wyłączoną obsługą JAVASCRIPT

Do prawidłowego działania strony, niezbędna jest włączona obsługa JAVASCRIPT w przeglądarce.

Carstwo Rosyjskie


Zawsze atutem Moskwicinów była ilość i ?gruboskórność?. Nie inaczej jest w OiM. Moskwa nie jest specjalnie wybitna w boju: oddziały są zazwyczaj słabo wyszkolone, kiepsko uzbrojone i mają miernych dowódców. Od powyższego schematu odbiegają jedynie oddziały armii Nowego Stroja: sołdaci i rajtarzy ? bez wątpienia najwartościowszy element moskiewskiej armii. Moskwicini są jednak bardzo trudni do pokonania. O ile nieregularną jazdę moskiewską dość łatwo pokonać i spędzić z pola walki o tyle moskiewska piechota słynie z nieustępliwości. Rosyjska piechota, a w szczególności strzelcy słyną także z ogromnej odwagi i skuteczności w walce wręcz. Potężne czworoboki moskiewskich piechurów chronione kobylicami lub  drewnianymi palisadami zwanymi ?gulaj gorodami? są bardzo wymagającym przeciwnikiem zwłaszcza dla armii opartych na jeździe. Moskwicini przysporzą zatem ogromnych problemów dla armii RON oraz Tatarów. Podobnie bardzo wymagającym przeciwnikiem będą dla Turków, o ile ci nie wystawią licznej i karnej piechoty (np. Janczarów). Natomiast dość łatwo winni sobie poradzić z moskiewską piechotą Szwedzi ? moskiewscy piechurzy ustępują znacząco szwedzkim gemajnom zarówno wyszkoleniem jak i siłą ognia. Każda z wrogich armii mierząc się z Moskwicinami będzie jednak musiała stanąć w obliczu wroga, który znacznie przewyższa ich własne siły liczebnością. Szczególnie wyraźne może stać się to w przypadku armii RON i Szwedów. Warto wspomnieć, iż oprócz oddziałów o XV i XVI wiecznym rodowodzie (jazda pomestna i strzelcy) oraz oddziałów Nowego Stroja w skład armii carstwa wchodzą liczne kontyngenty ludów podbitych: Kozaków, Kałmuków, Baszkirów i Tatarów. Czyli armia moskiewska to cały konglomerat różnego rodzaju wojsk z których gracze mogą wybrać najbardziej odpowiadające im formacje. Nie można także nie wspomnieć o tak istotnym atucie armii moskiewskiej jak artyleria. Taktyka jej użycia nie była zwykle zbyt wysublimowana (działa prowadziły ostrzał wyłącznie z przygotowanych baterii i nie współpracowały z innymi rodzajami wojska) ale ilość luf armatnich sama w sobie zrobi z pewnością ogromne wrażenie na przeciwniku. Aby zwyciężać gracze prowadzący do boju Moskwicinów muszą zatem wykorzystać swoje główne atuty: liczebność i twardą piechotę.

 

POWRÓT